علوم پایه

بحران هویت در جامعه ی معاصر ایران رویکرد تاریخی، تجربی (جلد 1 - چاپ 1 - سال 1392)

قیمت: 20,000 تومان   قیمت پشت جلد: 20,000 تومان   نو

مولف / مترجم
دکتر اسداله بابایی فرد
ناشر
انتشارات چاپخش

روش های جداسازی (جلد 1 - چاپ 1 - سال 1392)

قیمت: 5,000 تومان   قیمت پشت جلد: 9,500 تومان   نو

مولف / مترجم
سید مهدی قریشی-مهشید گلستانه
ناشر
دانشگاه کاشان

روش های تجزیه حرارتی (جلد 1 - چاپ 1 - سال 1393)

قیمت: 6,000 تومان   قیمت پشت جلد: 12,000 تومان   نو

مولف / مترجم
سید مهدی قریشی-اسما خوبی
ناشر
سخنوران

روش های کروماتوگرافی (جلد 1 - چاپ 1 - سال 1393)

قیمت: 6,000 تومان   قیمت پشت جلد: 12,000 تومان   نو

مولف / مترجم
سید مهدی قریشی-مهشید گلستانه
ناشر
سخنوران-دانشگاه کاشان

مردم شناسی مشکات (جلد 1 - چاپ 1 - سال 1393)

قیمت: 5,000 تومان   قیمت پشت جلد: 10,000 تومان   نو

مولف / مترجم
محسن نیازی-زهرا احمدی
ناشر
سخنوران

ترجمه و شرح فارسی الوسیط فی اصول الفقه (جلد دوم) (جلد 1 - چاپ 1 - سال 1394)

قیمت: 13,500 تومان   قیمت پشت جلد: 13,500 تومان   نو

مولف / مترجم
دکتر حسن رضا زاده(استاد حوزه و عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان
ناشر
نصایح

باز بی نیازی; زندگی،آثار و اندیشه های احمد جام (جلد 1 - چاپ 1 - سال 1394)

قیمت: 9,000 تومان   قیمت پشت جلد: 17,000 تومان   نو

مولف / مترجم
امیرحسین مدنی
ناشر
سخنوران-دانشگاه کاشان

شبیه سازی سیستم های قدرت با استفاده از نرم افزار matlab (جلد 1 - چاپ 2 - سال 1391)

قیمت: 29,500 تومان   قیمت پشت جلد: 29,500 تومان   نو

مولف / مترجم
دکتر عباس کتابی، مهندس ایمان صادق خانی
ناشر
انتشارات مرسل با همکاری انتشارات موسسه آموزش عالی علامه فیض کاشانی

خرافه ستیزی در سخنان امیرالمومنین(ع) (جلد 1 - چاپ 1 - سال 1393)

قیمت: 4,000 تومان   قیمت پشت جلد: 8,000 تومان   نو

مولف / مترجم
دکتر حمیدرضا فهیمی تبار،مرضیه فنودی
ناشر
سخنوران

فن آوری نمایش فاژی (جلد 1 - چاپ 1 - سال 1390)

قیمت: 4,500 تومان   قیمت پشت جلد: 4,500 تومان   نو

مولف / مترجم
روح اله نخعی سیستانی، حسین تیموری
ناشر
انتشارات بهتا پژوهش

مردم شناسی فریدن بزرگ (جلد 1 - چاپ 1 - سال 1393)

قیمت: 6,000 تومان   قیمت پشت جلد: 12,500 تومان   نو

مولف / مترجم
محسن نیازی-محمد کارکنان نصرآبادی
ناشر
سخنوران

در راه فهم قرآن (جلد 1 - چاپ 1 - سال 1393)

قیمت: 4,000 تومان   قیمت پشت جلد: 8,000 تومان   نو

مولف / مترجم
دکتر مصطفی عباسی قمی
ناشر
سخنوران-دانشگاه کاشان

کنار آمدن با سرطان (جلد 1 - چاپ 1 - سال 1392)

قیمت: 6,000 تومان   قیمت پشت جلد: 12,000 تومان   نو

مولف / مترجم
دکتر مجید صدوقی
ناشر
سخنوران

فعالیت بدنی و بیماری های قلب و عروق (جلد 1 - چاپ 1 - سال 1393)

قیمت: 25,000 تومان   قیمت پشت جلد: 25,000 تومان   نو

مولف / مترجم
محمدجواد پوروقار-محمدابراهیم بهرام
ناشر
بامداد کتاب

فیزیک امواج و نوسان (جلد 1 - چاپ 1 - سال 1394)

قیمت: 13,000 تومان   قیمت پشت جلد: 25,000 تومان   نو

مولف / مترجم
دکتر مجید منعم زاده،ابولفضل تنگستانی،مهدی اسلامی برزکی،حمیدرضا فضل اللهی
ناشر
سخنوران-دانشگاه کاشان

مقدمه ای بر مکانیک سیالات هوشمند و کاربردهای آن (جلد 1 - چاپ 1 - سال 1394)

قیمت: 8,000 تومان   قیمت پشت جلد: 15,000 تومان   نو

مولف / مترجم
علی قربان پور آرانی-محسن طالبی مزرعه شاهی-محمدرضا قربان پور آرانی
ناشر
سخنوران-دانشگاه کاشان

حسابان کوانتومی (جلد 1 - چاپ 1 - سال 1394)

قیمت: 5,000 تومان   قیمت پشت جلد: 8,500 تومان   نو

مولف / مترجم
رضا کهکشانی
ناشر
سخنوران-دانشگاه کاشان

مهاجرت بین الملل با تاکید بر مهاجرین افغان (جلد 1 - چاپ 1 - سال 1394)

قیمت: 9,000 تومان   قیمت پشت جلد: 18,000 تومان   نو

مولف / مترجم
دکتر محسن شاطریان، امیر اشنویی، محمود گنجی پور،امیر اشنویی
ناشر
انتشارات مرسل با همکاری دانشگاه کاشان

احادیث نبوی نهج البلاغه در منابع اهل سنت (جلد 1 - چاپ 1 - سال 1395)

قیمت: 7,500 تومان   قیمت پشت جلد: 15,000 تومان   نو

مولف / مترجم
حمیدرضا فهیمی تبار، مهدی آذری فرد
ناشر
سخنوران-دانشگاه کاشان

کلان داده،فناوری ها،چالش ها و چشم اندازهای آینده (جلد 1 - چاپ 1 - سال 1395)

قیمت: 5,000 تومان   قیمت پشت جلد: 10,000 تومان   نو

مولف / مترجم
مین چن،شیون مائو، ین ژنگ، ویکتور لیونگ/مترجمین: سید مترضی بابامیر، علی میرعرب
ناشر
سید مرتضی بابامیر به سفارش دانشگاه کاشان