کتاب های نو - صفحه 2

کلان داده،فناوری ها،چالش ها و چشم اندازهای آینده (جلد 1 - چاپ 1 - سال 1395)

قیمت: 5,000 تومان   قیمت پشت جلد: 10,000 تومان   نو

مولف / مترجم
مین چن،شیون مائو، ین ژنگ، ویکتور لیونگ/مترجمین: سید مترضی بابامیر، علی میرعرب
ناشر
سید مرتضی بابامیر به سفارش دانشگاه کاشان

مقدمه ای بر مسابقات برنامه نویسی (جلد 1 - چاپ 1 - سال 1395)

قیمت: 7,500 تومان   قیمت پشت جلد: 15,000 تومان   نو

مولف / مترجم
احمد یوسفان و ...
ناشر
کاشان شاسوسا

اصول و مبانی بیوشیمی آزمایشگاهی (جلد 1 - چاپ 1 - سال 1395)

قیمت: 11,000 تومان   قیمت پشت جلد: 21,000 تومان   نو

مولف / مترجم
دکتر زهره زهرایی
ناشر
مرکز نشر صدا برای انتشارات دانشگاه کاشان

شبیه سازی شبکه های حسگر بیسیم با استفاده از آپ نت (جلد 1 - چاپ 1 - سال 1395)

قیمت: 8,000 تومان   قیمت پشت جلد: 1,500 تومان   نو

مولف / مترجم
سیدمترضی بابامیر-محمدعلی سعادت جو
ناشر
سید مرتضی بابامیر به سفارش دانشگاه کاشان

متابولیسم (جلد 1 - چاپ 1 - سال 1395)

قیمت: 9,000 تومان   قیمت پشت جلد: 18,000 تومان   نو

مولف / مترجم
کارول جی.کافی/ مترجم: زهره زهرایی
ناشر
سخنوران-دانشگاه کاشان

گفتارهایی انتقادی در جامعه شناسی، معرفت شناسی، روش شناسی و نظریه پردازی (جلد 2 - چاپ 1 - سال 1394)

قیمت: 27,000 تومان   قیمت پشت جلد: 27,000 تومان   نو

مولف / مترجم
اسداله بابایی فرد
ناشر
جامعه شناسان