قیمت: 5,000 تومان

قیمت پشت جلد: 10,000 تومان

مین چن،شیون مائو، ین ژنگ، ویکتور لیونگ/مترجمین: سید مترضی بابامیر، علی میرعرب
سید مرتضی بابامیر به سفارش دانشگاه کاشان
1
1395
1
9786000458294