خانه بروجردی

خانه بروجردي

قدمت اين خانه که در خيابان علوي واقع شده است، چنانکه در کتيبه چهار طرف تالار آن آمده است به سال 1292 ه.ق باز مي گردد.

اين خانه را حاج سيد جعفر نطنزي (از بازرگانان معروف کاشان که از بروجرد مال التجاره وارد مي کرده است)احداث کرده که ساخت آ« 18 سال به درازا کشيده و در آن بيش از 150 نفر بنا، گچکار، آيينه کار و هنرمندان ديگر به کار گرفته شده اند و معمار اصلي آن استاد علي مريم بوده است. معماري خلاق و نابغه که تيمچه امين الدوله و خانه طباطبايي نيز از هنرنمايي هاي اوست.

خانه بروجردي در اصل به صورت اندروني و بيروني بوده است که قسمت بيروني آن از سال 1351 ه.ش به تملک سازمان ميراث فرهنگي درآمده و در فهرست آثار تاريخي کشور ثبت شده است (هم اکنون محل استقرار اداره ميراث فرهنگي کاشان است) و بخشي از قسمت اندروني آن هنوز در مالکيت خصوصي است.

مجموعه خانه تاريخي بروجردي از نفيس ترين آثار معماري کاشان است که از نظر انطباق و نوع ساخت با توجه به آب و هواي کويري قابل مطالعه و نمونه است . اين بنا حياطي کشيده دارد که در دو سر آن دو مجموعه مهم قرار گرفته اند و نماي اين دو بخش نسبت به دو جبهه ديگر ارتفاع بيشتري دارد. جبهه جنوبي حياط مهمترين بخش خانه و شامل يک تالار بزرگ، پر عظمت و مرتفع به شکل هشت و نيم هشت با اتاق ها و فضاهايي است که در دو طبقه و دور تا دور تالار قرار گرفته اند.

ديوارهاي شاه نشين تالار اصلي نقاشي هايي از پادشاهان قاجار بر خود دارند. نقاشي هايي عالي که زير نظر صنيع الملک ترسيم شده و کمال الملک هم در ترسيم بعضي از آنها سهيم بوده است. کليه ديوارهاي تالار نيز داراي تزئينات گچبري رنگي هستند.

ايوان بزرگ و دو بادگير واقع در دو سوي جبهه جنوبي که چشم انداز زيبايي را ايجاد کرده اند، اهميت اين بخش را نشان مي دهند. مجموعه واقع در جبهه شمالي داراي يک تالار پنج دري با شاه نشين است که يک مهتابي جلوي خود دارد و بادگيري هم در پشت آن ديده مي شود. خانه بروجردي از هر نظر معماري و تزئينات يکي از خانه هاي ويژه و بي همتاست.