تپه های سیلک

این تپه های دیر سال و کهن چند هزار ساله در غرب مسیر کاشان-فیـن و در مجـاورت خیـابـان امیـرکبیر قرار دارند. سیلک شامل یک تپه شمالی و یک تپه جنوبی است که به فاصله ٥٠٠ متر از هم قـرار دارند و در جلوی این تپه ها گورستان هایی از انسان های ما قبل تاریخ وجود دارد.

بنا بر تحقیقات یک گروه از باستان شناسان زبده فرانسوی به سرپرستی پـروفسـور رومـن گـریشمـن، سیلک از هزاره هفتم تا هزاره پنجم پیش از میلاد مسیح خاستگاه یکی از قـدیمـی تـریـن تمـدن هـای بشری بوده و از آغازین نقاط پیدایش مدنیت در ایران و جهان بوده است. به اعتقاد گریشمـن هنـر و صنعت معماری اول بار از سیلک کاشان آغاز شده است.

آثار سفالی نقش دار به رنگ های قرمز و نخودی و خاکستری و اشیای فلزی به دسـت آمـده از تپـه های سیلک در موزه های بزرگ چون لوور پاریس و موزه ملی ایران، معرف قدمت و دیرینگی تاریـخ و فرهنگ در این منطقه است.

گویا در ٤٢٠٠ ق م در وضع زندگی این مردم تغییری رخ داده و شکـل و نـوع و نقـش و رنـگ ظـروف ساخته آنان به کلی تغییر یافته است. معلوم می شود که ساکنان اصلی منطقـه مغلـوب اقـوام تـازه واردی شده اند که دارای مشخصات سفال قرمز رنگ با نقوش سیاه بوده اند. از این زمان تپه شمالـی متروک و تپه جنوبی سیلک مورد استفاره قرار گرفته است.

تمدن اقوام تپه سیلک در ٣٥٠٠ سال پیش مغلوب تمدن آریایی گردید که آثارشان در نقـاط مختلـف حفاری ظاهر شده است.

کاوش های باستان شناسی در سیلک پس از وقفه ای هفتاد ساله که در طی آن بـی تـوجهـی و سهـل انگاری های زیادی از سوی مسئولان و مردم نسبت به این میراث ملی و جهانی صورت گرفت و اراضـی و محوطه آن دستخوش تخریب، غارت و تملک قرار گرفت، از سال ١٣٨٠ دوباره آغاز شده است و تپـه خاموش و بی دفاع سیلک دوباره سرشار از تکاپو و هیجان شد.

پژوهش های اخیر نشان داده است که تپه سیلک قدیمی ترین زیگـورات جهـان اسـت کـه در ٤٧٥٠ سال پیش ساخته شده است یعنی ٦٥٠ سال کهن تر از قدیمی ترین اثر معماری مذهبی بین النهـریـن است.

وجود زیگورات خود نشان از آن دارد که سیلک کلان شهری دارای نظام های اجتماعـی ، اقتصـادی، سیاسی، حقوقی و ... بوده است.