خانه عامری ها

خانه عامري ها

خانه ابراهيم خليل خان عامري که در خيابان علوي قرار دارد، با حدود 4800 متر مربع مساحت در نيمه دوم سده 13 ه.ق و در زمان سلطنت ناصرالدين شاه به وسيله سهام السلطنه عرب عامري کاشاني ساخته شده و داراي سه حياط مرکزي مشتمل بر اندروني، بيروني، خانه خدمه و حمام است.

اين خانه از کامل ترين مجموعه هاي مسکوني در کاشان است که پس از عمارات و ابنيه دولتي و بناهاي مذهبي، بزرگترين بناي ساخته شده در دوره قاجار است. تالار پذيرايي و زير زمين منحصر به فرد و اتاق آيينه اين خانه با ايواني رفيع و عظيم با مقرنس کاريهاي زيبا، آن را در زمره ديدني ترين بناهاي عهد قاجار قرار داده است.

قطاربندي و گچبري هاي دور تادور حياط مرکزي اين بنا نيز بي نظير است.

خانه عامري داراي حمامي بسيار جالب بوده است که ازاره هاي آن تماماً از کاشي هاي الوان 6 ضلعي و کف سربينه و گرمخانه آن نيز از سنگ هاي مرمر نفيس پوشيده بوده که متأسفانه در اثر بي توجهي ها، عمده بناهاي ارزشمند اين مجموعه دچار آسيب ديدگي شده است که در حال بازسازي است و با تغيير کاربردي قرار است به اقامتگاه گردشگران داخلي و خارجي تبديل شود. جلو خان و هشتي ورودي اين خانه هم در احداث خيابان علوي از بين رفته است.